Μείωση εξόδων έδειξε ο ισολογισμός

Written by  Δεκ 13, 2013

Διαφοροποιημένος σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη οικονομική χρήση ήταν ο ισολογισμός της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων από την εταιρεία DIRECTION BUSINESS REPORTS, η οποία παρουσίασε αυξημένα έσοδα προ φόρων.

 

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η DIRECTION BUSINESS REPORTS επεξεργάστηκε τα οικονομικά στοιχεία του ισολογισμού της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ ΚΑΕ, για την οικονομική χρήση 2012/2013 (01/07/2012 έως 30/06/2013) που αφορούν την αγωνιστική περίοδο 2012-2013 και, συγκρίνοντάς τα με τα αντίστοιχα στοιχεία της οικονομικής χρήσης 2011/2012 (01/07/2011 έως 30/06/2012) που αφορούν την αγωνιστική περίοδο 2011-2012, προκύπτουν τα παρακάτω:

● Τα έσοδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ ΚΑΕ για το 2012/2013 ήταν αυξημένα κατά 3,75% και ανήλθαν στα 9,60 εκατ. έναντι 9,26 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσεως.

● Τα έξοδα της εταιρείας για το 2012/2013 παρουσιάζουν μείωση της τάξεως του 44,53% και ανήλθαν στα 8,60 εκατ. ευρώ έναντι 15,50 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσεως.

● Το λειτουργικό αποτέλεσμα για το 2012/2013 είναι θετικό και διαμορφώθηκε στο 1,01 εκατ. ευρώ έναντι αρνητικού -6,24 εκατ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο διάστημα του 2011/2012. Αν σε αυτό προστεθούν οι τόκοι και τα έκτακτα αποτελέσματα -663 χιλ. ευρώ τότε η επιχείρηση έκλεισε την χρήση με κέρδη προ φόρων που ανέρχονται στα 343 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων ύψους -5,78 εκατ. ευρώ το 2011/2012. Το σύνολο των συσσωρευμένων ζημιών για το 2012/2013 ανήλθαν στα -57,71 εκατ. ευρώ.

● Το μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης για το 2012/2013 ήταν 311.375 ευρώ και η εταιρεία είχε αρνητικό σύνολο ιδίων κεφαλαίων που ανέρχεται στα -9,37 εκατ. ευρώ. Μειωμένες κατά 2,19% ήταν οι συνολικές υποχρεώσεις της ΚΑΕ (το 2012/2013 ήταν 14,30 εκατ. ευρώ ενώ το 2011/2012 ήταν 14,62 εκατ. ευρώ).

Τον ισολογισμό της 30ης Ιουνίου 2013 (15η εταιρική χρήση) που αφορά την χρονική περίοδο (01/07/2012 έως 30/06/2013) υπογράφουν οι:

Δημήτριος Π. Γιαννακόπουλος: Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Εμμανουήλ Α. Παπαδόπουλος: Αντιπρόεδρος Δ.Σ

Φώτιος Αθ. Λάμπρου: Υπεύθυνος Λογιστηρίου»

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.